UTM Shipping service logo

Sõstramäe 12 – 39

11415 Tallinn, ESTONIA

+372 53 03 63 99

Technical Management

+372 58 83 72 74

Marketing & Sales Management

Mittehävitav testimine (NDT) teenused:

Muud teenused:

NDT

Mittehävitav testimine (NDT)

Siin on nimekiri mittehävitavatest testidest (NDT), mille teostamiseks oleme sertifitseeritud.

Me teostame mittehävitavaid teste nagu MT, PT, VT, UT, ET.

Mittehävitavate testide (NDT) valdkond on väga lai. Tegemist on interdistsiplinaarse valdkonnaga, millel on kriitiline tähtsus struktuursete komponentide tugevuse tagamisel ja sellel, et süsteemid täidaksid oma ülesandeid usaldusväärselt ja kuluefektiivselt.

NDT tehnikud ja insenerid määravad ära ja rakendavad testid, mis tuvastavad ja iseloomustavad neid materiaalseid tingimusi ja vigu, mis võivad tingida lennukite allakukkumise, reaktorite tõrkumise, torujuhtmete lõhkemise ja laialdaselt muid, vähem nähtavaid, kuid võrdväärselt murettekitavaid sündmusi. Need testid teostatakse viisil, mis ei mõjuta objekti või materjali tulevast kasulikkust. Teisisõnu, NDT võimaldab osasid ja materjale inspekteerida ja mõõta neid kahjustamata. Kuna see võimaldab ülevaatust teostada toote lõppkasutusse sekkumata, siis pakub NDT suurepärast tasakaalu kvaliteedikontrolli ja kuluefektiivsuse vahel.

Üldiselt kohaldub NDT tööstusalastele ülevaatustele. NDT juures kasutatavad tehnoloogiad on sarnased meditsiinitööstuses kasutatavatele lahendustele, kuid ülevaatuste subjektideks on mitteelavad objektid. Kuna NDT ei muuda püsivalt inspekteeritavat objekti, siis on tegemist väga väärtusliku tehnikaga, mis aitab säästa nii raha kui aega, mis kulub toote hindamisele, tõrkelahendusele ja uurimistööle. Kuus kõige levinumat NDT meetodit on: pöörisvool, magnetosakke, läbitungiv vedelik, radiograafia, ultraheli ja visuaalne ülevaatus.

Taotle Hinnakirja