UTM Shipping service logo

Sõstramäe 12 – 39

11415 Tallinn, ESTONIA

+372 53 03 63 99

Technical Management

+372 58 83 72 74

Marketing & Sales Management

Mittehävitav testimine (NDT) teenused:

Muud teenused:

Ultrahelitestimine / ultraheliülevaatus (UT)

Ultrahelitestimine (UT) on mittehävitav testimismeetod, mis kasutab helilaineid osade ja materjalide pragude ja defektide tuvastamiseks. Seda saab kasutada ka selleks, et määrata kindlaks materjali paksus, näiteks mõõta toruseina paksust. Varustuse portatiivsuse ja saadaolevate meetodite rohkuse tõttu võimaldab ultrahelitestimine vaadata üle suuri, ebaregulaarse kujuga osasid või ka osasid, mida ei saa transportida.

Ultrahelitestimise aluseks on elektroonilised andurid, mis edastavad materjali suunas kõrgsagedusel helilaineid. Need helilained peegelduvad tagasi kristallselgete piltidena, avades materjali omaduste põhilised näitajad. Ultraheliülevaatuse käigus loodud pildid on suutelised esile tooma praod, keevitussooned ja murdumised, kuid indikeerima ka materjali paksust ja esile tooma liikuvad komponendid.

Kuna see meetod on potentsiaalselt võimekam, kui muud mittehävituslikud testimismeetodid, siis on ultaheliülevaatuse käigus võimalik luua pildid, mis selgemini defineeritud kui muude meetoditega loodud tulemused, iseloomustades materjali omadusi sügavamal kui pindmisel tasemel.

Taotle Hinnakirja