Visual inspection EE
Visuaalne ülevaatus (VT)

Visuaalne ülevaatus on levinumaid ja enim kasutatud mittehävitusliku testimise meetodeid. Visuaalne ülevaatus nõuab ülevaadatava pinna head valgustatust ja ülevaatuse teostaja head silmanägemist.

Visuaalse ülevaatuse teostamiseks on tarvilik väljaõpe, teadmised toote ja protsessi, eeldatavate hooldustingimuste, heakskiidukriteeriumite ja omaenda seadmete ning varustuse kohta.

Samuti on tõsiasi, et kõik muude NDT-meetoditega tuvastatud defektid tuleb põhistada visuaalse ülevaatusega.

Visuaalne ülevaatus on võimalik klassifitseerida: otseseks visuaalseks ülevaatuseks, kõrvaliseks visuaalseks ülevaatuseks ja läbipaistvaks visuaalseks ülevaatuseks.

Meie meeskonnad on kvalifitseeritud seda tööd tegema, selleks koolitatud ja selles vallas kogenud. Tööd on võimalik teostada kasutataval alusel või sadamas/kuivdokis.

Meie tehnikud kasutavad ainult parimat/uusimat varustust. Kõiksugused suurte mahutite sisemuse mõõtmised on võimalik parvetamisel (omaenda parvesid kasutades) või köisligipääsu kasutades 3. taseme IRATA (Tööstusliku Köisligipääsu Ametiühing) väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikute puhul.


NDT Training

Taotle Hinnakirja